SZEMÉLYES EGYEZTETÉS

A lélek felfrissülése

Számos lelki eredetű problémának táptalajt nyújtó, zavaros szemléletmód jellemzi a jelenkor társadalmát. A fogyasztóközpontúság kétségtelenül az emberi kapcsolatok minden területét negatívan érinti, ez alól nem jelent kivételt a magánélet sem, gyakran még a házastársi viszonyok végzetes romlása is anyagi jellegű konfliktusokból eredeztethető. Nem túlzás kijelenteni, hogy az emberi hovatartozás a közösségeinken belül sok esetben alapvető társadalmi, és kifejezetten az egyént érintő normák megtörésével alakul csak ki. Pénzorientált világunkban a rivalizáció (tehát önmagunk másokhoz való viszonyítása, amely egyúttal valamilyen értelemben vett versengéssel is társítható) egyáltalán nem ritka jelenség a hétköznapokban sem.

Sok ember tanúsít az alapvető jellemvonásaira egyébként nem jellemző magatartást, és az ezzel összefüggő emocionális vívódásaikat több-kevesebb sikerrel leplezve, ilyen módon vegyül el a társadalom legelterjedtebb rétegében. Ez a belső konfliktus viszont végzetes kimenetelű is lehet: olyan belső késztetéseinken kell úrrá lennünk, melyek ismétlődő frusztrációt idéznek elő bennünk. Ezeket az ember zavartság, megilletődöttség formájában éli meg a leggyakrabban, azonban ennél sokkal többről van szó.

Ezek a pszichológiai folyamatok az ember valódi, tehát mélyen, a legbelső lényében rejlő energiáit egyszerűen elnyomják, az idő múlásával egyre erőteljesebben; tehetségünk, egyéni képességeink és kreatív erőink így óhatatlanul is előbb-utóbb kárbavesznek. A frusztráltság érzése voltaképpen egy vészharang kongásához hasonlóan ennek veszélyéről ad egyértelmű jelzést.

Léteznek olyan energiák, amelyek képesek előrébb vinni az embert azokon az életszemléleti periódusokon, amelyeken az előrehaladás egyfajta lelki-, tudati- és szellemi fejlődésnek nevezhető. Ezt a fajta előrelépést lelki önmeghaladásnak tekintjünk, mert az ember tudatában, testében, szellemében rejlő potenciál fejlesztését jelenti.

Egy hosszú és nehéz spirituális ösvényről van szó tulajdonképpen, amelyen részben saját magunk, részben pedig Király Tamás útmutatásainak segítségével haladunk.

Tamás által olyan auraharmonizációs módszerekkel ismerkedhetünk meg, amelyek élénkítik a
bennünk rejlő tudatosságot, lelki energiát egyaránt.

A rendszeres energiaátadás felüdülést hoz, és a negatív beidegződéseinkhez való mély, tudatalatti ragaszkodást megszünteti. A folyamatos auraharmonizálások által több ezoterikus képesség is a felszínre kerülhet, amelyek kiaknázását egy személyes konzultáció keretein belül sajátíthatjuk el.