KONZULTÁCIÓ

Avagy szóra bírni az aurát

Előzetes bejelentkezést követően Tamás rövid, tömör és célratörő elemzést végez a kliens aurájában. Az elemzés alkalmával problémák sokasága tárulhat fel, melyek adott esetben a személyre vonatkozó érzelmi, az aurában is megmutatkozó gátakra, az aura állapotára, annak esetleges energiadeficitjeire, hiányaira egyértelműen rámutatnak.

Konzultáció azzal kapcsolatosan vehető igénybe, amelynek során választ kaphatunk azokra a kérdésekre, hogy az aurában milyen potenciálisan kiaknázható területek mutatkoznak az egyéni adottságoknak megfelelően, illetve milyen eséllyel kezelhető egy bizonyos testi, lelki eredetű betegség, vagy más, az életminőséget befolyásoló probléma. Egy konzultáció során gyakorlatilag bármilyen téma felmerülhet, mondhatni nincsenek tabuk – ha szabad így fogalmazni - bármilyen kérdéssel fel lehet keresni Tamást, Ő az ember aurájában keresi a válaszokat. Sokrétű lehet az aura elemzésének folyamata: előfordulhat, hogy mindezt egy egyszerű "tanácsadás" jelleggel lehet lefolytatni, ekkor egy rövid beszélgetést követően, majd az aurából elemzett információk interpretációja útján születik meg a válasz a konzultációt igénylő számára. Ugyanakkor gyakori az is, hogy egy rövidebb elemzés mélyebb szinteken is szükségessé válhat, teljesen komplett és egzakt képet az aurából kiolvasható információkról azonban mégis akkor láthatunk, amikor teljes egészében az aura titkaira és tartalmára helyezzük a hangsúlyt.

A konzultációk tehát bármire kiterjedhetnek, ha pedig auratikus ok nem észlelhető egy probléma hátterében, természetesen erre is őszinte választ kaphatunk a konzultáció végén. Tamás ekkor egy általános kezelést is végezhet, illetve javasolhat olyan kezelési metódusokat és egyéb módszereket, amelyekkel megszüntethető az adott probléma. Az Ügyfél előzetesen a számára irányadó témákra vonatkozóan is kérheti aurájának elemzését.

Két, az Ügyfélben felmerülő kérdés megbeszélésére van mód, azonban ezek a kérdések az Ügyféllel kapcsolatosan, igényeinek megfelelően bármire kiterjedhetnek, valamint ezek a kérdések egy-két, az adott témákkal összefüggő „alkérdéssel” minimálisan még érinthetők a pontosabb válaszok érdekében.

Megoldást találni a problémákra: ebben segít Tamás a konzultáció során.

Az egyén aurájának viszonylagos harmonizálása az egykedvű hangulati állapot, és a hétköznapi értelemben vett röghöz kötöttség, monotónia elkerülése érdekében: ez egy olyan metodika, amely Tamás kidolgozása alapján többlépcsős módon is színesíthető, erre a kezelési és konzultációs programok keretein belül lehetőség nyílik.

Az életünkben milliónyi probléma adódik, melyek lenyomatot hagynak az aurában. Ezekből a lenyomatokból olvasva, tehát az aura által tudott Tamás már sokaknak tanácsot, ambíciót, energiát adni, így pedig reális célkitűzések megahatározására ösztönözni őket mind a közeli, mind pedig a távoli jövőre való tekintettel egyaránt.

Amennyiben további javulás, vagy egy elért ideális állapot konszolidálása a cél, abban az esetben ajánlott havonta egy konzultációs időpontot kérni, hogy a különböző fejleményeket a korábbi konzultáció tartalmával összeegyeztetve további pozitív változásokat érhessünk el.