AZ AURA

Beszélgetés az aura jelentéséről, tulajdonságairól, az auránk szerkezetének ismeretében rejlő lehetőségekről

Perspektívák, melyek csakis az aurában rejlenek

"Az aura elemzésekor egy teret képzeljünk el, amely egyrészt pillanatnyi, másrészt pedig állandó terjedelmében fokozottan befolyásolja a személyt, és fordítva: az egyén aktuális állapota, mind mentális, mind fiziológiai tekintetben egyaránt megmutatkozik az aurán. Az állandó szerkezet 1,5-3 hónapos gyakorisággal keveset, míg a pillanatnyi aurakép akár ezred-másodpercenként is rengeteget változhat. Laikusként ez talán nem tűnik logikusnak, de ha arra gondolunk, hogy az ember hangulata egy relatíve széles skálán mozoghat és változik, akkor már könnyebben érthetővé válik a pillanatnyi auraképünk gyakori változásának az oka.
Ha például valaki dühös, majd ezt követően fokozatosan csillapodik az ebből fakadó érzelmi emelkedettsége, azaz lenyugszik, akkor az aura (illetve így maga a pillanatnyi aurakép) folyamatosan változik a mély vörös színből a kissé zöldesebb árnyalatú, világos színbe.
Az általános kép pedig azt jelenti, hogy főbb vonalaiban leolvasható az aurából a személyiség, az egyén tulajdonságai, a habitusa, és még rengeteg információ, amely az adott személyre vonatkozik.

B.Á.: Mindezt a tapasztalataid szerint hogyan fogadják az emberek? Hogyan élik meg azt, ennyi mindenre van rálátásod velük kapcsolatosan?

Sokan először megijednek, mondván, hogy a legféltettebb titkaikat is kiolvasom az aurájukból. Ezzel ellentétben én racionális korlátokon belül maradok. Létezik egy határ, ameddig láthatók az ember mozzanatai, emellett létezik egy abszolút tabu kategória is. Ha tehát valaki kér tőlem az aurája elemzését, bizonyos végletekig képes vagyok ezt megtenni. Azonban ha az illető kiemel egy bizonyos témát, amellyel összefüggésben tanácsot kér, és annak mezsgyéjén haladva az elemzés során rábukkanok egy kvázi tabu információra, akkor ezt az információt muszáj vele megosztanom, ha valóban változást szeretnénk elérni a számára fontos területen.

B. Á.: Hogyan kell ezt elképzelni? Alapvetően rengeteg színe létezik az aurának. Hogyan tettél szert arra a tudásra, hogy bizonyos színeknek jelentést tulajdoníts?

Amikor látok egy emberi aurát, és közvetlen közelében tartózkodom, sokszor még szinte érezni is lehet, hogy nagyjából mi zajlik le benne. Azért nehéz egzakt választ adni erre a kérdésre, mert egy bizonyos része annak, amit én magam tapasztalok és tudok, nem annyira hétköznapi jellegű, hogy másokkal erről könnyedén és kellőképpen informatívan lehessen beszélni. Sok olyan ember keresett már fel, akik valamilyen képességgel rendelkeznek, de még nem találkoztam olyan emberrel, aki teljes egészében értette volna azt, amiről én beszélek, és amilyen kontextusban megosztom a tudásomat egy számára teljesen ismeretlen dologról. Ahhoz, hogy valaki könnyebben értelmezni tudja ezeket az információkat, azt mondanám, hogy a legegyszerűbben ezt talán úgy lehet elérni, ha folyamatos önelemzést végzünk, önkontrollt gyakorlunk, a visszaigazolásokat pedig szemmel követjük. Ha már csak arról beszélünk, hogy körülbelül háromméteres átmérőjével és milliárdnyi színárnyalatával az aura olyan finom frekvenciájú rezgéseket generál, amelyek képesek befolyásolni és irányítani az emberi hétköznapokat, akkor senki sem gondolkodik sokáig azon, hogy hozzákezdjen-e kinevelni önmaga sajátos fennhatóságú, egyben kontrollálható erőit. Én egyetlen konkrét, abszolút élethelyzethez sem tudom társítani azt, amit tudok, semmiről nincs tudomásom, amely okozhatta ezeket a képességeket.

B.Á.: Mi számít a te értelmezésedben olyan helyzetnek vagy esetnek, amikor indokoltnak véled a közbeavatkozást?

Az aura esetében minden megmutatkozik. Van, hogy egyes esetekben az idejekorán fellépő auratikus (az aurában bekövetkező) elváltozások olyan státuszban vannak, hogy még fizikális tüneteket nem okoznak ugyan, avagy nem torzítják a személyiséget, de olyan belső nyomást jelentenek, amik az ember hangulatát potenciálisan és akár tartósan veszélyeztetik. Ez természetesen a legegyszerűbb eset, de azonos horderejű problémát jelent, mint egy radikálisabb eshetőség, például a testi degerenáció, elváltozás. Sajnos az sem kizárt, hogy testi tüneteket is okozhatnak az egyes energetikai degenerációk, amelyek az aura színében már megmutatkoznak.
Az aurának hét bázisszíne van (vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, ibolya, fehér), amely hét szín különböző energetikai központokban, úgynevezett csakrákban észlelhető valamilyen tényező által még nem befolyásolt állapotban, ámde könnyedén változó minőségben. Az összes csakra egyúttal egy-egy belső elválasztású mirigyhez is kapcsolható. Minden egyes szín - a vörös színtől haladva - magasabb frekvenciájú energetikai rezgést jelent. Számszerűen úgy 250.000-es frekvenciatartománnyal számolhatunk minden egyes csakra esetében felfelé haladva a testen. A legfelső csakrához, ebben az esetben a fehér színhez érve több, mint másfél milliós frekvenciahatárt ér el az aura hétburkos szerkezete. Ennek megfelelően lehet levonni következtetéseket abban az értelemben, hogy melyik szín mit takar az állandó auratikus mezőben, illetve auránk színe mely csakrának a dominanciájához fűzhető, valamint hogy az adott szín melyik rétegben is van elhelyezve.
A bázisszínekhez alapvetően a következő tulajdonságokat társíthatjuk:

VÖRÖS SZÍN - GYÖKÉR CSAKRA [MELLÉKVESÉK MIRIGYEI] - KARIZMATIKUS, RACIONÁLIS, MATERIÁLIS GONDOLKODÁSÚ, TÚLON-TÚL EMBERI LÁTÁSMÓDÚ, SAJÁT MAGÁRA KONCENTRÁLÓ SZEMÉLY

NARANCS - KERESZTCSONTI/SZAKRÁLIS/SZEX CSAKRA [IVARMIRIGYEK] - KONCENTRÁLT, LÉNYEGLÁTÓ, NEM CSAPATJÁTÉKOS, INKÁBB ÖNMEGVALÓSÍTÁSRA TÖREKVŐ (VEHEMENS) SZEMÉLYISÉG

SÁRGA - NAPFONAT/SOLAR PLEXUS/ÉLETERŐ CSAKRA [HASNYÁLMIRIGY] - FELDÚLT, ERŐT SUGÁRZÓ, LENDÜLETES, FOKOZOTTAN MOTIVÁLT, FELÜLETES ÉS KAPKODÓ GONDOLKODÁSÚ, ÉLETERŐT SUGÁRZÓ SZEMÉLY

ZÖLD - SZÍV CSAKRA [CSECSEMŐMIRIGY] - ÉRZELMEK ÁLTAL KÖNNYEDEBBEN VEZÉRELT, AZ ÉRZELMI KÖRÜLMÉNYEKRE ÖSSZPONTOSÍTÓ, HELYZETEK MÖGÖTTES INDÍTÉKÁT GYAKRAN KUTATÓ SZEMÉLY

KÉK - TOROK CSAKRA [PAJZSMIRIGY] - KOMMUNIKATÍV, KIFEJEZŐKÉSZSÉGÉBEN EREDMÉNYES, BESZÉDES, KÖZPONTI SZEREPET MAGÁNAK ÍTÉLŐ SZEMÉLY, ÖNÉRVÉNYESÍTÉSÉT ELSŐDLEGES PRIORITÁSSAL KEZELI

IBOLYA-LILA - HARMADIKSZEM/HOMLOK CSAKRA [HIPOFÍZIS (AGYALAPIMIRIGY)] - INTELLEKTUÁLIS, FILOZÓFIKUS, MEDITATÍV TERVEZŐKÉSZSÉG, RENKÍVÜLI ELMÉLETI TUDÁSKÖR

FEHÉR - KORONA CSAKRA [TOBOZMIRIGY] - TRANSZCENDENS IRÁNYULTSÁG, SZELLEMI POTENCIALITÁS, EZOTERIKUS ÉRDEKELTSÉG - MOZGATOTTSÁG, TRAUMATIKUS MEGÉLÉSEK

Minden egyes szín – viszonylagosan ugyan, de - jelöl egy adott területet az aurában (azért viszonylagos, mivel több altulajdonsága, ún. al-ága létezik a bázisszínek magyarázatának, amely különböző árnyalatokban és színkombinációkban, komponensekben mutatkozik meg). Ezalatt azt kell érteni, hogy a vörös szín helyére például sosem férkőzik magasabb dinamikahatárból színkép, illetve ugyanez fordítva is igaz.
Létezik az auráknak irányt adó (például a stresszre, örömre, koncentrációra és a többi auratikus elemre), a polaritás szabályai szerinti töltöttség; tehát könnyedén növelhető a rezgése egy alacsonyabb aurarésznek a rá jellemző frekvenciához képest sokkal magasabb frekvenciával (ekkor jóval intenzívebbé válik egy folyamat), és lecsökkenthető a frekvenciatartománya egy dominánsabb aurarésznek egy annál primitívebb, alacsonyabb frekvenciával (alacsonyabbrendűvé válik az adott folyamat). Az említett szélsőséges energetikai esetekben roncsolódik az aura. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy aki kezeli az aurát, tisztában is legyen azzal, mit csinál pontosan.

B.Á.: Tegyük félre azt a tényt, hogy testi nyavalyákra is jótékony hatást mérnek az általad megmozgatott energiák. Mire vagy még képes általuk?

Mint azt említettem, az aurában sok minden látható. Az aura mindazonáltal, hogy jellegzetes színkavalkádot mutat, meghatározza személyiségünket, hozzáállásunkat, adottságainkat, képességeinket, és fordítva: a személyiségjegyeink, a jellemünkből fakadó attitűd is megmutatkozik ebben a színkavalkádban. Így könnyűszerrel lehet megnevezhető egy személy számára az, hogy az élet mely területein tudná eredményesen kamatoztatni tudása és rátermettsége egy részét, tehát az auránk által választ kaphatunk a személyes kvalitásainkkal, bennünk rejlő potenciállal kapcsolatosan feltett kérdéseinkre. Nevezhetjük egyfajta szellemi perspektívának, útmutatásnak azt, melyet az aura ilyen jellegű elemzése után kapunk. Az ilyen értelemben vett irányt és tanácsot el kell fogadnunk ahhoz, hogy lényegesebb erőfeszítéseket legyünk képesek tenni annak érdekében, hogy az ezoterikus fejlődésünk, vagy éppen fizikai, esetleg pszichés értelemben vett gyógyulásunk meg tudjon valósulni (az utóbbi két lehetőség egyébiránt igen gyakran szoros összefüggésben áll egymással).
Azzal tehát, hogy én elmondom az aurák jellemzőit, és esetleg választ is kapnak az emberek ezáltal az önmagukkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre, még közel sincs vége a feladatok sorának. Mi több, a java még csak ezután következik, hiszen rendszeres vizsgálatot, elemzéseket, kezeléseket kell végeznünk, és törekednünk kell arra, hogy az illető a gyógyulása ellenére még véletlenül se rögzítsen az elméjében betegségtudatot, illetve amennyiben a spirituális fejlődését helyezte előtérbe, akkor túlzottan mohóvá se váljon. Félreértés ne essék, nem arra gondolok, hogy az ember megütheti a bokáját pusztán azért, mert sokat akar. Sőt, az eredményorientált hozzáállás bizonyos kereteken belül inkább előny, mint hátrány. Bármiféle „retorzió” ezért nem fog senkit érni, a veszteséget, csalódást inkább olyan téren élheti meg az egyén, hogy végeredményben nem egy számára letisztult és ideális, hanem egy teljesen túlkomplikált víziót, jövőképet idealizál a szellemi fejlődése terén. Az ehhez hasonló irreális vágyairól talán még Ő maga is tudja, hogy a megvalósulásuk szinte abszurd, ennek ellenére önfejűen hajlamos értük küzdeni. Az ebből eredő folytonos csalódottság, túlhajszoltság előbb-utóbb érzelmi sivársághoz, kiégéshez vezethet. Az ilyen tyúkköröktől kell az embert megóvni, biztonságossá kell tenni az előtte álló utat, ehhez szükséges egy megfelelő tanács. Ehhez segítem én minden találkozáskor hozzá, erre használom a képességemet. Ehhez viszont az embernek el kell tudni fogadni, hogy egy olyan dimenzióban látom meg őt, és benne a képzeletvilágát (esélyek, adottságok, képességek és potencialitások), amelyben más erre nem képes - legalábbis a tapasztalatok és a visszajelzések erőteljesen erre engednek következtetni.
Ilyen értelemben nincsen jelentősége annak, hogy valaki azért keres fel engem, mert "beteg", vagy azért, mert ezoterikus vágyait akarja kiélni - a rendszeresség, a megfelelő tematika, a kitartás és a jó hangulat rendkívül fontos!"

(EGY RÉSZLET KIRÁLY TAMÁSSAL TÖRTÉNT BESZÉLGETÉSBŐL)

[ÉRDEKESSÉGKÉPPEN: 2009-ben megmérték Tamás auráját is, ekkor azonban a Szemjon Kirlian-féle aurafotós technika felmondta a szolgálatot, ugyanis a gép rendszerében a mérést követően váratlan hiba jelentkezett. A bioszenzor érzékelői által mért eredmények - főként a frekvenciák -, kb. 3-5 másodperces gyakorisággal váltakozni kezdtek. Nem a megszokott módon kezdtek felcserélődni az aurában észlelhető színek sem, a komplementer színek állandó cserélődését mutatta a monitor. Végül a fotó nyomtatása során a nyomtatógép funkciói közül is kimaradtak elemek, többek között nem nyomtatta ki az eszköz a komplett auraképet. Többszöri, szám szerint kilenc mérést követően is tapasztalható volt hasonló furcsaság más aurakamera rendszerek esetén is. Végeredményként sikerült az auraképet az első mérési központban hiánytalanul kinyomtatni, ahol külön kérték Tamást, hogy lehetőség szerint sehol ne kérjen újabb mérést a technika épségének érdekében.]